Subirrigatie

Voor de akkerbouw hebben we compact pompsysteem op zonne-energie ontwikkeld met een grote pompcapaciteit. In combinatie met peilgestuurde drainage is dit een klimaat neutrale en efficiënte vorm van waterbeheer. Het traditioneel beregenen zal in de praktijk beperkt kunnen blijven voor het op gang brengen van capillaire werking en eventueel oplossen van meststoffen.


Kenmerken

Compact van formaat

Hoge pompcapaciteit

Eenvoudig in gebruik

Toonaangevend duurzaam


Voordelen

Voordelen
Kostenbesparend, noodzaak voor beregenen wordt geminimaliseerd. Door optimaal grondwaterpeil hogere gewasopbrenst. Zoetwaterlens verminderd zoute kwel. Klimaatneutraal, geen accu’s of uitstoot CO2 door dieselpomp
Standaard met datamodule voor analyse achteraf. Sub-irrigatie tot 8ha bij 5mm/dag, uitbreidbaar to 12ha met extra panelen

Hoe het werkt met de app

Compact

Stapelbare grootte 1.80 x 1.60 x 0.50m

Compleet

Geen losse onderdelen

Eenvoudig

Met 1 man op te zetten

Praktisch

Volledig off-grid

Hoe het werkt met web

Rechts, menu met Home, Sub-irrigatie, Veenweide gebieden, Druppelirrigatie, Peilbeheer, Projecten