CO2 besparing bij pompen op zonne-energie

Voor het berekenen van verschil in investerings- en exploitatiekosten en besparing van aantal kg CO2 tussen beregenen met haspel en sub-irrigatie:

Haspel vs Sub-irrigatie op perceel van 8ha

Uitgangspunten beregenen

 • Haspel met 80m3/uur bij 10 bar
 • Dieselverbruik 9,5ltr/uur
 • Beregeningsduur 2,5uur/ha bij 20mm
 • Uitstoot 2,6kg CO2/liter
 • Aantal beregeningen per jaar 6

Uitgangspunten sub-irrigatie

 • Pompsysteem met 400m3/dag met opvoerhoogte 1m
 • Aanvullen gewasverdamping tot 5mm/dag

Exploitatiekosten

 • Tijdsbesteding 8ha/dag x 6/jr = 48u *€40/u = €1920/jr
 • Brandstof 9,5ltr/u x 2,5u/ha x 8ha x 6/jr x € 2,10/ltr = € 2394/jr
 • Onderhoudskosten €250/jr

€ 4594 per jaar

Exploitatiekosten

 • Tijdsbesteding plaatsen 4 u * €40/u = €160/jr
 • Geen brandstof
 • Onderhoudskosten €100/jr

€ 260 per jaar

Investeringskosten

 • Aanschaf haspel € 60.000
 • 1/6 haspel per perceel van 8 ha
 • Geen aanpassingen in drainagesysteem € 0
 • Afschrijving 10 jaar

 € 1000/jr excl. inflatie

Investeringskosten

 • Aanschaf pompsysteem per perceel € 10.000
 • Perceelsgebonden pompsysteem
 • Peilgestuurd maken van drainage € 8.000
 • Afschrijving pomp 10 jaar, drainage 20 jaar

€ 700/jr excl. inflatie

Samenvatting

Uitstoot 9,5ltr/u x 2,5u/ha x 8ha x 6/jr x 2,6kg/ltr = 2964 kg CO2

€ 5594 /jr excl. inflatie

Samenvatting

Uitstoot = 0kg CO2

€ 960 /jr excl. inflatie

Contactformulier

Mijn naam is Gert-Jan de Blois. Persoonlijke betrokkenheid in overleggen en projecten vind ik heel belangrijk. Hierdoor zijn we niet altijd telefonisch bereikbaar.

Klik op whatsapp icoon of vul webformulier in.

Uw vraag heeft betrekking op:
Hoe kunnen we je bereiken
Wat is je vraag / What is your question