Categorie archief Laatste nieuws

doorG.J. de Blois

Sub-irrigatie

Voor de akkerbouw hebben we compact pompsysteem op zonne-energie met grote pompcapaciteit. In combinatie met peilgestuurde drainage is dit een klimaat neutrale en efficiënte vorm van waterbeheer. Het traditioneel beregenen zal in de praktijk beperkt kunnen blijven voor het op gang brengen van capillaire werking, en eventueel oplossen van meststoffen.

Compact

Grote capaciteit

Eenvoudig


Voordelen

 • Voordelig, noodzaak voor beregenen wordt geminimaliseerd
 • Door optimaal grondwaterpeil hogere gewasopbrenst
 • Zoetwaterlens verminderd zoute kwel
 • Klimaatneutraal, geen accu’s of uitstoot CO2 door dieselpomp
 • Standaard met datamodule voor analyse achteraf

Hoe werkt het in de praktijk

In de praktijk werkt het goed


Modulaire / uitbreidingen

 • Met put
 • Met pompfilter
 • Met pompdiver
 • In bron
 • Kathodische bescherming
 • Netspanning
 • Op tractiebatterij
 • Verhogen capaciteit